Tag Archives: Số lần thi sát hạch lái xe

Có giới hạn số lần thi bằng lái ô tô? Thi trượt bằng lái xe B2 được thi lại mấy lần?

Không phải ai thi bằng lái xe ô tô cũng có thể đỗ ngay được, bởi vậy có nhiều người thắc mắc có giới hạn số lần thi bằng lái ô tô không? Thi trượt bằng lái xe ô tô B2 thì được thi lại mấy lần?

Chi tiết