Tag Archives: Gia hạn bằng lái xe

Thủ tục gia hạn bằng lái xe B2 gồm những gì?

Bằng lái xe B2 là giấy phép lái xe có thời hạn sử dụng. Khi bằng B2 hết hạn, người lái xe phải làm thủ tục gia hạn để có thể tiếp tục sử dụng bằng B2 mà không vi phạm pháp luật. Vậy thủ tục gia hạn bằng lái …

Chi tiết